Świadectwa charakterystyki energetycznej – nowe wymagania

Świadectwa charakterystyki energetycznej – nowe wymagania

Od 28 kwietnia 2023 roku w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży lub najmu nieruchomości należy zamieszczać parametry ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. To wymóg wprowadzony po nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który zawiera dane na temat zapotrzebowania budynku w energię elektryczną. Informuje nas, ile w ciągu roku wykorzystamy energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, podgrzewania wody, klimatyzacji i oświetlenia.

Dzięki zawartym w ogłoszeniu informacjom potencjalni najemcy lub kupujący nieruchomość mieszkalną bądź komercyjną będą mogli dowiedzieć się, jakich kosztów utrzymania oraz wydatków na energię mogą się spodziewać.

Świadectwo energetyczne musimy sporządzić dla każdego lokalu, który chcemy sprzedać lub wynająć, lub dla całego budynku, jeśli jego będzie dotyczyła umowa. Zasady przygotowania dokumenty zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Po zawarciu umowy jesteśmy zobowiązani przekazać świadectwo nabywcy lub najemcy w formie papierowej albo elektronicznej.

Jakie dane należy zamieszczać w ogłoszeniach?

Od 28 kwietnia 2023 roku w każdym ogłoszeniu dotyczącym najmu lub sprzedaży nieruchomości należy podać:

  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkową wielkość emisji dwutlenku węgla.

Kiedy nie musimy posiadać świadectwa?

Zdecydowana większość lokali mieszkalnych i komercyjnych przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Z obowiązku tego zwolnionych jest tylko kilka rodzajów nieruchomości. Obowiązku tego nie musimy spełniać w przypadku:

  • zabytków,
  • miejsc kultu i działalności religijnej,
  • budynków przemysłowych i gospodarczych, które nie są wyposażone w instalację zużywającą energię (z wyłączeniem oświetlenia),
  • domów i mieszkań, które są użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • gospodarstw rolnych, w których roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie jest wyższe niż 50 kWh na metr kwadratowy.

Za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca obiektu przed wystawieniem oferty najmu albo sprzedaży.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, chyba że w międzyczasie zostaną wykonane budowlano-instalacyjne zmieniające charakterystykę energetyczną budynku.

Kary za brak przekazania świadectwa

Brak przekazania świadectwa energetycznego jest wykroczeniem i może skutkować karą grzywny. Świadectwo w formie papierowej musi być opatrzone numerem, nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej.

Świadectwo elektroniczne musi być dodatkowo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone