Warunki mieszkaniowe Polaków wg Narodowego Spisu Powszechnego

Warunki mieszkaniowe Polaków wg Narodowego Spisu Powszechnego

Z danych zebranych podczas ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że przestrzeń życiowa Polaków wzrosła, poprawiają się także warunki życiowe. GUS podaje, że w Polsce jest 15,227 miliona mieszkań, z czego 1,8 miliona to lokale, w których nikt nie mieszka. Stanowią one 11,7 proc. wszystkich mieszkań.

Narodowy Spis Powszechny prowadzony jest co 10 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące warunków mieszkaniowych Polaków. Jak bardzo stan na koniec marca 2021 roku różnił się od sytuacji z poprzedniego Spisu Powszechnego?

Dane pozyskane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 pokazują, że od roku 2011 liczba zamieszkanych lokali wzrosła w naszym kraju o 913,5 tysiąca. W Polsce jest 15,227 mln mieszkań, z czego zamieszkanych 13 428 900. Pustostany stanowią 11,7 proc. wszystkich lokali mieszkalnych i jest ich w naszym kraju 1,8 miliona. Dane GUS pokazują, że w naszym kraju średnio w mieszkaniu żyją niespełna 3 osoby – dokładnie 2,8. Nastąpiła tutaj poprawa, ponieważ 10 lat temu współczynnik ten przekraczał 3. Wzrosła również wielkość lokali mieszkalnych. Według ostatniego spisu statystyczne mieszkanie miało prawie 4 pomieszczenia (dokładnie 3,9), jeśli bierzemy pod uwagę zarówno pokoje, jak i kuchnie. Według poprzedniego spisu powszechnego współczynnik ten wynosił 3,75. Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 mieszkańca wynosiła 27,5 mkw., czyli o 3,7 mkw. więcej niż w roku 2011. Wskaźnik ten różni się pomiędzy regionami – jest niższy w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wynosi 24,3 mkw., a najwyższy w opolskim i mazowieckim, gdzie na jednego mieszkańca przypadało ponad 28 mkw. Przeludnionych było 11 proc. mieszkań.

W ciągu ostatnich 10 lat średnia powierzchnia użytkowa mieszkań w naszym kraju wzrosła, pomimo że powierzchnia nowych mieszkań oddawanych do użytkowania maleje. W 2011 roku według danych ze spisu powszechnego średnia powierzchnia mieszkania wynosiła 70,8 mkw., a na koniec marca 2021 o 5,7 mkw. więcej, czyli 76,5 mkw. Należy jednak podkreślić, że większa powierzchnia w 2021 roku może wynikać z tego, że dane nie uwzględniają podziału na mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz domy jednorodzinne, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba domów znacznie wzrosła.

Na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków wskazuje rosnący udział mieszkań wyposażonych w łazienki, spłukiwane ustępy i bieżącą wodę. Na koniec marca 2021 93,3 proc. mieszkań posiadało łazienkę, czyli o 1,8 proc. więcej niż w poprzednim spisie powszechnym. Bieżąca woda dostępna jest w 96,7 proc. mieszkań, co stanowi wzrost o 9,2 procent. Wciąż jednak lokatorzy ok. 900 tys. mieszkań żyją bez łazienki, 725 tys. lokali nie ma toalety, a 443 tys. bieżącej wody. Centralne ogrzewanie miało 87,1 proc. mieszkań, a gaz z sieci – 59,1 procent. Co ciekawe, nieco zmniejszyła się liczba mieszkań, do których doprowadzony jest wodociąg – wyniosła 96,7 proc., podczas gdy w 2011 roku było to 97 procent.

Liczba mieszkań wybudowanych przed 1945 rokiem jest największa na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i opolskim, gdzie stanowią one ponad 30 proc. lokali. W województwach centralnych i wschodnich przedwojenne budynku stanowią od 5,6 do 12,7 procent. W całym kraju najwięcej mieszkań wybudowanych zostało w latach 1945 – 1970, a co 10 mieszkanie powstało po 2011 roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone