Kobieta chroni złożonymi dłońmi miniaturowy model sklepu

O czym pamiętać, ubezpieczając lokal użytkowy?

Ubezpieczenie lokalu użytkowego może różnić się od ubezpieczenia domu lub mieszkania. Prowadząc własną firmę, w lokalu przeznaczonym na działalność, przyjmuje się klientów lub pacjentów, w zależności od charakteru działalności, często też znajduje się w nim sprzęt firmowy. Warto więc zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Lokalu użytkowy wykorzystywany jest zwykle do prowadzenia działalności gospodarczej. Nawet jeśli pomieszczenie to zostało wydzielone w domu, niekoniecznie będzie je obejmowała ta sama polisa ubezpieczeniowa, którą wykupiliśmy dla ochrony mieszkania. W sytuacji, kiedy pomieszczenia, w których prowadzona jest firma, zajmują więcej niż połowę powierzchni domu lub mieszkania, konieczne jest wykupienia ubezpieczenia na lokal użytkowy.

Przeznaczenie lokalu użytkowego zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Może się w nim znajdować biuro, kancelaria, gabinet, poczekalnia, czy na przykład archiwum. Nie ma obowiązku ubezpieczania lokalu użytkowego, ale biorąc pod uwagę, że sprzęty firmowe mogą być dużo warte, ryzykujemy poniesienie dotkliwych strat materialnych w przypadku pożaru, włamania, czy zalania pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku lokalu użytkowego może być podobny jak w przypadku mieszkania czy domu. Ubezpieczamy mury i elementy stałe, a także elementy ruchome, które obejmują meble, sprzęt biurowy, w tym elektronikę, rzeczy osobiste pracowników. Lista zdarzeń losowych, od których możemy ubezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim mienie, zależy od wybranego wariantu ubezpieczenie. W wariancie podstawowym jest ich zwykle kilkanaście, a w tych bardziej rozbudowanych nawet 30. Warto, żeby polisa uwzględniała także kradzież z włamaniem i inne szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, takie jak na przykład wandalizm, dewastacja czy graffiti. W takim wypadku, gdy ktoś pomaluje ściany naszego biura, będziemy mogli liczyć na zwrot kosztów naprawy z ubezpieczenia. Ciekawą opcją jest także rozszerzenie polisy o stłuczenie przedmiotów szklanych czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Wybierając polisę ubezpieczeniową, należy uważnie zapoznać się z ujętą w niej definicją mienia firmowego, która może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Mienie firmowe może obejmować tylko meble i sprzęt biurowy, a w innym wariancie ochrona może być rozszerzona na maszyny i urządzenia, rzeczy osobiste pracowników, a nawet przedmioty, które w lokalu pozostawiły osoby trzecie. Jest to przydatne na przykład w przypadku punktów serwisowych, gdzie klienci przynoszą i zostawiają swoje sprzęty.

Głównym czynnikiem wpływającym na cenę ubezpieczenia jest rodzaj prowadzonej działalności oraz wartość ubezpieczonego mienia. Na cenę wpływa także stan techniczny lokalu, jego usytuowanie w budynku oraz posiadanie dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zanim zdecydujemy się na wybór polisy, należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz zwrócić uwagę na wskazane w nich wyłączenia odpowiedzialności – są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone