lokal usługowy

Wymagania wobec lokalu usługowego

Lokal usługowy jest niezbędny do prowadzenia niemalże każdego typu działalności gospodarczej. Jednak aby dane lokum mogło być nazwane lokalem usługowym, musi spełnić szereg wymagań wynikających przede wszystkim z prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne, warunki te muszą zostać spełnione bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, tj. czy będzie to tzw. praca biurowa, działalność produkcyjna czy świadczenie usług. Z racji tego, że wymogi te rozproszone są w wielu aktach prawnych, zaleca się skorzystanie z pomocy architekta lub innego specjalisty.

Zdobycie pozwoleń to czasochłonny proces

W przypadku gdy zachodzi konieczność modernizacji lub adaptacji lokalu należy uzbroić się w cierpliwość. Aby prace przeprowadzone zostały zgodnie z prawem, zazwyczaj samo zgłoszenie czy pozwolenie na budowę nie wystarczy. Należy pamiętać, że wszelkie projekty muszą być wykonywane przez profesjonalistów. Niezbędne będą też dodatkowe opinie specjalistów, najczęściej z Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i straży pożarnej. Każdy lokal przeznaczony pod działalność gospodarczą musi bowiem spełnić szereg wymogów dotyczących chociażby wielkości pomieszczeń, oświetlenia, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, itp. Aby znacznie skrócić cały proces, najlepiej jest poszukać lokalu, w którym poprzednio znajdowała się firma o podobnym profilu działalności. Przykładowo adaptacja butiku na sklep obuwniczy nie powinna stanowić problemu. Natomiast w przypadku zmiany branży najprawdopodobniej niezbędne będzie zezwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu (np. zmiana lokalu handlowego na gastronomiczny). Także wynajęcie mieszkania i przeznaczenie go na lokal usługowy wymaga uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania danej nieruchomości. Wcześniej jednak również trzeba uzyskać wszystkie niezbędne opinie czy pozwolenia. Najbardziej skomplikowany i czasochłonny proces stanowi jednak budowa nowego lokalu. Stawiając nowy obiekt należy zacząć od uzyskania warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, następnie wykonać projekt budowlany, dopiero potem wystąpić o pozwolenie na budowę. Proces ten może ulec skróceniu, w przypadku gdy przedsiębiorca buduje obiekt w miejscu, w którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony po 1 stycznia 1995 roku. Nie trzeba wtedy występować o warunki zagospodarowania i zabudowy. To może znacznie przyspieszyć termin rozpoczęcia budowy, bo nawet o kilka miesięcy.

Niejednolite wymogi techniczne

Wymogi techniczne wobec lokali użytkowych różnią się w zależności od tego, do jakich celów będą wykorzystywane. Każdy kto planuje działalność otworzyć, powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wymogami, m.in. technicznymi, sanitarnymi czy przeciwpożarowymi. Różnice mogą być bowiem znaczące. Dla przykładu wysokość pomieszczeń, w których odbywa się praca stała i nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić min. 3 metry, a gdy takie czynniki występują – min. 3,3 m.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone