Badanie neurologiczne - to proste! - Fuller Geraint

Badanie neurologiczne - to proste! - Fuller Geraint

(kup książkę)

Badanie neurologiczne - to proste!W książce skupiono się na sposobie przeprowadzenia neurologicznej części badania przedmiotowego. Na początku każdego rozdziału znajduje się krótkie wprowadzenie, dotyczące, danego etapu badania. Następnie czytelnik zapoznaje się ze sposobem przeprowadzania badania u przeciętnego pacjenta oraz w przypadku istnienia odchyleń od stanu prawidłowego. Ostatni podrozdział zawiera analizę wyników badania oraz wskazówki dotyczące przypuszczalnych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości.O autorze

Fuller Geraint